คนละครึ่งเฟส4 ยอดใช้จ่ายทะลุ 5.52 หมื่นล้านบาท

คลังเผยยอดใช้จ่าย คนละครึ่งเฟส4 ล่าสุดทะลุ 5.52 หมื่นล้านบาท ย้ำยังเหลือประชาชนอีก 8.9 แสนรายที่ยังไม่ยืนยันใช้สิทธิ์ ย้ำใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 เท่านั้น

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส4 (โครงการ คนละครึ่ง ระยะที่ 4)ว่า ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิทั้งหมด 26.25 ล้านราย และมียอดการใช้จ่ายรวม 55,172.0 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 28,055.8 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 27,116.2 ล้านบาท

สำหรับยอดผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส4 ทั้งหมด 26.25 ล้านราย แบ่งเป็น ผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มเดิม) 25.46 ล้านราย มียอดใช้จ่าย 53,771.6 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3 (ประชาชนกลุ่มใหม่)อีก 7.91 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,400.4 ล้านบาท

ขณะที่ยอดใช้จ่ายสะสมโครงการคนละครึ่งเฟส4 แบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 23,040.3 ล้านบาท
ร้านธงฟ้า 9,455.7 ล้านบาท
ร้าน OTOP 2,469.7 ล้านบาท
ร้านค้าทั่วไป 19,126.3 ล้านบาท
ร้านบริการ 977.5 ล้านบาท
กิจการขนส่งสาธารณะ 102.5 ล้านบาท

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.35 ล้านรายที่เป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ มีการกดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการ คนละครึ่งเฟส4 แล้ว 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส3 จำนวน 26.35 ล้านราย และในส่วนของผู้ประกอบการมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส4 แล้ว 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.75 หมื่นราย

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการ คนละครึ่งเฟส4 ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 และสำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส4 ได้ ผ่านเว็บไซด์ คนละครึ่ง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่หรือสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market

admin