“พีดีเฮ้าส์” โชว์วิสัยทัศน์ฝ่าวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 สงครามรัสเซีย-ยูเครน โกยยอดขายสวนทาง

เริ่มต้นเปิดศักราชใหม่ปี 2565 บรรดาผู้ประกอบการที่แข่งขันอยู่ในธุรกิจรับสร้างบ้านต่างมั่นอกมั่นใจ และคาดการณ์ว่ามูลค่ารวมตลาดรับสร้างบ้านจะเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา แต่ผ่านไปเพียงแค่ไตรมาสแรกหรือย่างก้าวเข้าสู่ไตรมาส 2 เท่านั้น กลับพบว่า ความมั่นใจเริ่มเปลี่ยนเป็นความหวาดผวา เมื่อธุรกิจรับสร้างบ้านต้องเผชิญกับวิกฤต และผลกระทบจากปัจจัยลบหลายด้านที่คาดไม่ถึง ทั้งเรื่องการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ผลกระทบจากวิกฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครน ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ราคาน้ำมันและต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงภาวะเศรษฐกิจประเทศและกำลังซื้อผู้บริโภคที่มีแนวโน้มหดตัว ดังนั้นบรรดาผู้ประกอบการรับสร้างบ้านทั้งรายเก่ารายใหม่จึงต้องหันมาหาทางแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่ได้รับกันชุลมุน รวมถึงเร่งปรับตัวและหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อความอยู่รอดและสร้างโอกาสใหม่ให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจรับสร้างบ้านมานาน

นายพิศาล ธรรมวิเศษ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ กล่าวว่าประสบการณ์ 30 ปีเศษที่ผ่านมา สำหรับพีดีเฮ้าส์แล้วเคยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบที่ได้รับมาหลายครั้งหลายคราว ตัวอย่างเช่น ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสงครามอ่าวเปอร์เซียปี 2534 เหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี 2535 อุทกภัยครั้งใหญ่ปี 2538 และวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 หรือวิกฤตต้มยำกุ้งที่เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง และถือได้ว่าหนักที่สุดสำหรับธุรกิจรับสร้างบ้านและภาคธุรกิจอื่นๆ

ขณะนั้นมีผู้ประกอบการรับสร้างบ้านแข่งขันกันเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวนกว่า 200 ราย ซึ่งต้องล้มหายหรือเลิกกิจการและเหลืออยู่เพียงแค่ไม่ถึง 30 ราย และพีดีเฮ้าส์เป็นรายหนึ่งที่สามารถรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนั้นมาได้ กระทั่งนำมาสู่แนวคิดริเริ่มและการผลักดันของทีมผู้บริหารที่ชักชวนบรรดาผู้ประกอบการรับสร้างบ้านให้รวมตัวกันจนสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะยกระดับภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้าน สร้างการรับรู้สู่ผู้บริโภคในวงกว้าง และสร้างการยอมรับของผู้ประกอบการในแวดวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมุ่งขยายตลาดรับสร้างบ้านออกไปยังต่างจังหวัดหรือทั่วประเทศ ด้วยเหตุผลเพราะไม่อยากเห็นธุรกิจรับสร้างบ้านและบรรดาผู้ประกอบการต้องล้มหายหรือเลิกกิจการเหมือนในอดีต หากต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่ในอนาคต และด้วยแนวคิดที่ว่าตลาดรับสร้างบ้านหรือความต้องการสร้างบ้านบนที่ดินของผู้บริโภคและประชาชนมิใช่มีแค่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

“ที่ผ่านมา พีดีเฮ้าส์เองได้พยายามแปรเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านรายอื่นๆ ทั้งการพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจ การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ การขยายสาขาและพื้นที่การให้บริการออกไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือมีรายได้เติบโตทุกสาขา แต่สิ่งหนึ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ขยายสาขาหลายพื้นที่หรือในต่างจังหวัดคือ การเข้าถึงโอกาสใหม่ๆ และการกระจายความเสี่ยง ในอีกมุมหนึ่งช่วยลดแรงกดดันจากการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจถดถอยและกำลังซื้อผู้บริโภคชะลอตัว และกระทบต่อภาพรวมตลาดรับสร้างบ้าน ซึ่งอันที่จริงแล้วกำลังซื้อและความต้องการสร้างบ้านของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศในช่วงเวลาหนึ่งนั้นไม่ได้เป็นไปทิศทางเดียวกันเสมอ หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่ได้ชะลอตัวหรือขยายตัวพร้อมกันทั่วประเทศ อย่างเช่น บางช่วงเวลาความต้องการสร้างบ้านของผู้บริโภคหรือยอดขายจากภูมิภาคหนึ่งลดลง ในขณะที่อีกภูมิภาคหนึ่งยอดขายกลับเติบโต เป็นต้น”

 

นายพิศาล เผยว่า วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และผลกระทบจากวิกฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครนในปีนี้ สำหรับ พีดีเฮ้าส์ แล้วอาจถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้รับ และเชื่อมั่นว่าจะผ่านไปได้ไม่ยากนัก ด้วยอาศัยประสบการณ์ในอดีตที่สั่งสมมาและนำมาปรับใช้หรือแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะแนวคิดการสร้างโอกาสใหม่ และการกระจายความเสี่ยง อีกประการที่สำคัญคือ วิสัยทัศน์และมุมมองขององค์กรที่มีต่อทิศทางธุรกิจในอนาคตและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเราจะต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาและไม่หยุดนิ่ง ทั้งด้านผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบและมาตรฐานก่อสร้าง การให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงความน่าเชื่อถือขององค์กรที่สามารถสัมผัสได้โดยตรงภายใต้แบรนด์พีดีเฮ้าส์ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยหน่วยงานใดมารับรองแทน พร้อมทั้งวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความชัดเจนในสายตาผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ในฐานะบริษัทรับสร้างบ้านประหยัดพลังงานและบ้านเพื่อสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมาและปัจจุบันได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

หากจะกล่าวว่าวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 และผลกระทบจากวิกฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครน อาจไม่มีผลกระทบใดๆ กับพีดีเฮ้าส์ก็คงไม่ผิด เพราะจากตัวเลขยอดขายไตรมาสแรกที่เติบโตแล้ว แนวโน้มยอดขายในไตรมาส 2 ดูจะยังเติบโตสวนทางเศรษฐกิจและภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านที่คาดว่าจะชะลอตัว ดังจะเห็นว่ากลยุทธ์ที่พีดีเฮ้าส์นำมาใช้ในการปรับตัวเพื่อจะฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นให้รอดพ้นนั้น มิใช่เริ่มต้นคิดและลงมือทำเมื่อวิกฤตถาโถมเข้ามาแล้ว หากแต่เกิดจากวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกล การเตรียมพร้อมบนความไม่ประมาทและปรับตัวอยู่เสมอ นายพิศาล กล่าว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

admin