เช็คเงินธ.ก.ส.ปล่อยกู้หนุนเกษตรยุคใหม่ 6 หมื่นล้าน

ธ.ก.ส. พร้อมอัดเงิน 6 หมื่นล้าน หนุนเปลี่ยนใช้เทคโนโลยี เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร หลังพบลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้นกว่า 1 ล้านราย หลังโควิดระบาด ส่งผลคนหนุ่มสาวกลับบ้านเกิด หันทำอาชีพเกษตรเพิ่มขึ้น

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า พบว่าจากลูกค้ากว่า 3.6 ล้านราย มีกว่า 1 ล้านรายที่เป็นคนรุ่นใหม่ สะท้อนว่าเกษตรกรไทยกำลังมีการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรยุคเก่า ก้าวไปสู่เกษตรยุคใหม่ โดยมีคนหนุ่มสาว เดินทางกลับภูมิลำเนาหันไปรับช่วงทำการเกษตร หรือเป็นผู้ประกอบการเกษตรต่อจากพ่อแม่เพิ่มขึ้น

“ที่ผ่านมามีนักศึกษาคนรุ่นใหม่ ที่เพิ่งเรียนจบ หรือ ว่างงานในช่วงโควิดระบาด ได้เดินทางกลับบ้าน เพื่อไปทำเกษตรจำนวนมาก รวมทั้งพ่อแม่เริ่มทำเกษตรไม่ไหว รุ่นลูกรุ่นหลาน ก็หันกลับไปรับช่วงทำการเกษตรแทน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่จะเปลี่ยนถ่ายภาคการเกษตรไทย จากยุคดั้งเดิมไปสู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ ที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยการผลิต การจำหน่าย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า” นายสมเกียรติ กล่าว

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. มีความพร้อมสนับสนุนเงินทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ แก่คนรุ่นใหม่เต็มที่ โดยจัดโครงการสินเชื่อ วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท ให้นำไป ใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร ผ่านโครงการสินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี รวมถึง สินเชื่อเสริมแกร่ง เอสเอ็มอี เกษตร สินเชื่อกรีน เครดิต และสินเชื่อปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจน โครงการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการภาคเกษตรไทย

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน จัดทำโครงการตลาดนัดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร เพื่อสนับสนุนการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้งานของส่วนงานภาคีเครือข่ายขยาย 50 ผลงาน ไปสู่กลุ่ม เกษตรกรอัจฉริยะ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถเข้าถึงและนำไปใช้ในการยกระดับธุรกิจได้ อันเป็นการยกระดับเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ สู่มืออาชีพ รวมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่าน เฟสบุ๊ค ไปยังเครือข่ายทุกจังหวัดด้วย เพื่อให้เลือกซื้อเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย

admin