เงินติดล้อ ต่อเวลาแคมเปญดอกเบี้ยสินเชื่อรถบรรทุก 0.46% ต่อเดือน ถึง มี.ค.65

เงินติดล้อ ลดดอกเบี้ยสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกเริ่มต้น 0.46% ต่อเดือน ต่อเนื่องถึง มี.ค. 2565 ช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ หนุนธุรกิจหมุนต่อได้

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายณัฐวัฒน์ อนันตธนนิษฐ์ ผู้อำนวยการ-ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เงินติดล้อได้ขยายเวลาแคมเปญพิเศษลดดอกเบี้ยสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก เริ่มต้น 0.46% ต่อเดือน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 จากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง

“เงินติดล้อเข้าใจและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงขยายแคมเปญพิเศษลดดอกเบี้ยสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก เพื่อช่วยลดภาระการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการขนส่งที่มีรถบรรทุกเป็นของตนเอง หรือผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่มีรถบรรทุกใช้ในกิจการ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับโอกาสในการฟื้นฟูธุรกิจ หลังจากภาครัฐมีมาตรการเปิดเมืองและเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา” นายณัฐวัฒน์กล่าว

admin